Neděle 15. listopadu

V přiložených souborech naleznete domácí bohoslužbu na tuto neděli a také čerstvé prohlášení Synodní rady ČCE k situaci ve vzdělávání.

Další informace:
- Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

- Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

- Ve čtvrtek v 15 h se koná online náboženství pro školní děti.

- V sobotu 28. listopadu od 9 h bude v Prostějově na farní zahradě brigáda – úklid spadaného listí.

- Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí ze své chráněné dílny výrobky v předvánoční kampani nazvané ČCErolniČCE. Nakupovat lze na eshopu: https://www.eshop.rolnicka.cz

Přeji Vám radost, chuť a naději do dalších dní!
Kamil Vystavěl

Domácí bohoslužba 8.11.2020 a další informace

Milí přátelé v Kristu,
zde je dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Dále čtěte několik informací:

  • Staršovstvo sboru žádá, abyste pamatovali na finanční podporu našeho sboru. Přispět můžete na sborový účet 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že svůj dar vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu. Děkujeme!
  • Diakonie ČCE - středisko Rolnička Vám nabízí výrobky ze své chráněné dílny - vizte přiložený plakát. Nákupem podpoříte činnost Rolničky. Uděláme hromadnou objednávku za celý prostějovský sbor. Do 22. listopadu pište prosím, oč máte zájem, na email kamil.vystavel@evangnet.cz.
  • Budete-li mít zájem o připojení k online biblické hodině, kontaktujte faráře.

Přeji Vám pokojný čas!
Kamil Vystavěl

Domácí bohoslužba 1.11.2020

Milé sestry, milí bratři v Kristu,
zde je nový dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Budu vděčný, když jej také předáte někomu dalšímu, kdo by o něj mohl stát - ať už elektronicky, nebo na papíře.
Najdete tu také článek z časopisu Český bratr o tzv. španělské chřipce, který všem doporučuje ke čtení pan Josef Dekastello.
Srdečně zdraví
Kamil Vystavěl

Zprávy z ústředí evangelické církve

Milí návštěvníci těchto stránek, nabízíme Vám několik informací o dění v ČCE:

  • Čtěte dopis synodní rady sborům k aktuálnímu dění.

  • Vyřizujeme pozvání na slavnostní bohoslužbu, při níž budou do služby v církvi vysláni tři zbrusu noví faráři. Pozvání čtěte ZDE.

  • Jsou k dispozici informace o výsledcích jednání parlamentu evangelické církve, tzv. synodu, který se sešel v polovině září. Shrnutí jednání čtěte v přiloženém souboru (autor: Adéla Rozbořilová). Všechna usnesení synodu jsou dostupná ZDE.

Neděle díkuvzdání za úrodu - domácí bohoslužba

Všechny srdečně zdravím

a dávám k dispozici podklad pro Vaši domácí bohoslužbu. Můžete s ním naložit podle svého uvážení. Například tak, že se všichni členové domácnosti sejdou kolem stolu, zapálí svíčku a někteří z přítomných střídavě čtou připravený dokument. Jestliže rádi zpíváte a znáte uvedené písně, můžete i zpívat. K modlitbě se mohou připojit všichni přítomní svými vlastními slovy.

Zvolený biblický oddíl mne přivedl na myšlenku paběrkování, a tato myšlenka mne vedla dál k tomu, že jsem pro děti i dospělé připravil také přílohu s krátkým dotazníkem o osobním hospodaření s vodou a jídlem. V příloze naleznete také pozoruhodný článek na téma plýtvání potravinami. Dotazník a Vaše odpovědi se mohou stát předmětem společného rozhovoru.

Sbírka v neděli 18. října je...

V době nařízených omezení...

Vážení,
přijměte několik nápadů v čase, kdy se nesmí konat řada obvyklých setkání.

  1. Rozcestník CÍRKEV DOMA - materiály ke čtení, k poslechu, k aktivitám s dětmi, inspirativní odkazy aj. na celocírkevním webu.
  2. K poslechu: veřejný internetový audioarchív Evangelické církve.
  3. Nedělní bohoslužby: na každou neděli budeme zveřejňovat podklad pro domácí bohoslužbu na webu našeho sboru. Přehled dostupných on-line vysílaných evangelických bohoslužeb naleznete ZDE.
  4. Osobní rozhovor: s naším farářem si můžete dohodnout osobní schůzku, hovořit telefonicky, prostřednictvím internetu... Neváhejte jej kontaktovat. Nebo lze přijít ve středu od 10:30 do 12 h, kdy je otevřeno pro každého v kanceláři sboru, v tomto čase je příchozím lidem farář Vystavěl zcela k dispozici.

S přáním Boží ochrany, dobré mysli a pokojných dnů
Kamil Vystavěl

Brigáda v Lipové

Vážení členové a přátelé evangelického sboru,
v podlaze evangelického kostela v Lipové se objevila dřevokazná houba. V souvislosti s tím se chystá brigáda, při níž bude odkopána část půdy pod podlahou a místo ní bude pod úroveň podlahy ukládán štěrk. Brigáda se koná v sobotu 15. srpna od 8:30 h. Pro případ, že by se nezvládly vykonat potřebné práce, další brigáda se plánuje na sobotu 29. srpna.
Budeme vděční za každého, kdo přiloží ruku k dílu! Kdo má k dispozici příhodné nářadí (lopata, rýč, krumpáč apod.), případně stavební kolečka, určitě se tyto věci využijí. Pro společnou cestu do Lipové a další informace volejte na 775 025 617, či pište na kamil.vystavel@evangnet.cz.
Děkujeme!
Za staršovstvo sboru
Kamil Vystavěl, farář

Koncert v Lipové

V sobotu 25. července v evangelickém kostele v Lipové od 17 h se uskuteční koncert amatérského smyčcového souboru čítajícího šest hudebnic a hudebníků. Koncertem se uzavírá jejich několikadenní soustředění. K poslechu je zvána veřejnost nejen z Lipové.

Výtěžek z koncertu bude použit na úhradu nákladů spojených s opravou podlahy lipovského kostela.

Tentýž soubor doprovodí nedělní ranní evangelickou bohoslužbu 26. července v Lipové, začátek v 8 h.

Stránky