Sborový dopis a sborové shromáždění

Milé sestry, milí bratři,

zde je k dispozici podzimní dopis (PDF dokument) s aktuálními informacemi, biblickou úvahou a pozvánkami na řadu chystaných událostí v našem sboru.

Zároveň zveme na výroční sborové shromáždění, které se koná v neděli 24. října 2021 ihned po bohoslužbě v prostějovské modlitebně. Sborové shromáždění rozhoduje o závažných záležitostech týkajících se našeho sboru. Více informací čtěte v dopise.