Děti

Dětem se v našem sboru s radostí věnujeme, hravou a interaktivní formou je seznamujeme se základy víry.

Zároveň je ale pro nás podstatné reagovat na jejich aktuální vnímání světa a duchovní otázky, které jim přichází na mysl.

Důležitou součástí práce s dětmi je také především to, aby se děti na setkáních dobře cítily, měly mezi sebou zdravé přátelské vazby, aby hráli hry a aktivity, které jsou jim blízké a cítili se dobře ve společenství svých vrstevníků. Věříme, že zdravá parta dětí, které se mají rády a chtějí spolu trávit čas, je odkazem Pána Ježíše, který nás k vytváření laskavého společenství povzbuzoval.


Pravidelné náboženství pro školní děti se ve šk. roce 2021/22 koná ve čtvrtek 15:00-16:30 na faře, zahradě, či jinde venku.


Dětský klub pro předškolní děti ve šk. roce 2021/22 bývá každý týden ve čtvrtek 15:00-16:30 na faře v Dolničce.
Nedělní škola je součástí pravidelné bohoslužby v neděli od 10:00. Informace o nedělní škole najdete zde.
Dále pořádáme pro děti i pro rodiny s dětmi:
- výlety do přírody
- tvůrčí odpoledne (např. pečení perníčků, sladký kreativní den..)
- připravujeme společně divadelní vánoční hru pro rodiče a veřejnost
- hudební vystoupení pro různé příležitosti
- dětské výtvarné dílny (např. na Dobrotrhu, na Noci kostelů…)
- občasné víkendové výlety s přespáním
- účastníme se společných reagionálních akcí pro děti.

Máte-li zájem o zapojení do dětského programu, kontaktujte faráře: kamil.vystavel@evangnet.cz, 775 025 617.

Irena Marková