Neděle 6. prosince - 2. adventní

Sestry a bratři,
přijměte, prosím, dokument pro Vaši domácí bohoslužbu.

Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

V pátek odpoledne se sejdou děti a večer mládež.

Od příští neděle, tj. od 13. prosince se budeme scházet k bohoslužbám, dá-li Pán, na všech třech místech v našem sboru a v obvyklých časech, tj. v Prostějově od 10 h, v Lipové od 8 a ve Vyškově od 8.30.

S přáním pokoje
Kamil Vystavěl

1. adventní neděle 29. listopadu

Vážení, sestry a bratři v Kristu,
nabízím Vám pro Vaši domácí bohoslužbu přiložený dokument. Nebo - pokud byste chtěli se zúčastnit bohoslužby s večeří Páně - bude se konat v neděli v 8 h v Lipové a v 10.30 ve Vyškově s rouškami a rozestupy (jen se nás nesmí sejít příliš mnoho).
Přenos celocírkevní adventní bohoslužby, kterou povede Daniel Ženatý, bude dostupný ZDE.
Dobrý vstup od adventního času přeje
Kamil Vystavěl

Neděle 22. listopadu

Vážení,
v přiloženém dokumentu je podklad pro domácí pobožnost na 4. listopadovou neděli.

Oznámení:
- od této neděle se konají bohoslužby v kazatelských stanicích Lipová ( od 8 h ) a Vyškov ( od 10.30 ) pro max. 15 osob s rouškami, rozestupy a bez společného zpěvu. V Prostějově se nedělní bohoslužby konat zatím nebudou.

- Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

- Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

- Ve čtvrtek v 15 h se koná online náboženství pro školní děti.

- V sobotu 28. listopadu od 9 h bude v Prostějově na farní zahradě brigáda – úklid spadaného listí.

- Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí ze své chráněné dílny výrobky v předvánoční kampani nazvané ČCErolniČCE. Nakupovat lze na eshopu: https://www.eshop.rolnicka.cz

Dobrý Bůh Vás všechny opatruj!
Kamil Vystavěl

Neděle 15. listopadu

V přiložených souborech naleznete domácí bohoslužbu na tuto neděli a také čerstvé prohlášení Synodní rady ČCE k situaci ve vzdělávání.

Další informace:
- Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

- Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

- Ve čtvrtek v 15 h se koná online náboženství pro školní děti.

- V sobotu 28. listopadu od 9 h bude v Prostějově na farní zahradě brigáda – úklid spadaného listí.

- Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí ze své chráněné dílny výrobky v předvánoční kampani nazvané ČCErolniČCE. Nakupovat lze na eshopu: https://www.eshop.rolnicka.cz

Přeji Vám radost, chuť a naději do dalších dní!
Kamil Vystavěl

Domácí bohoslužba 8.11.2020 a další informace

Milí přátelé v Kristu,
zde je dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Dále čtěte několik informací:

  • Staršovstvo sboru žádá, abyste pamatovali na finanční podporu našeho sboru. Přispět můžete na sborový účet 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že svůj dar vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu. Děkujeme!
  • Diakonie ČCE - středisko Rolnička Vám nabízí výrobky ze své chráněné dílny - vizte přiložený plakát. Nákupem podpoříte činnost Rolničky. Uděláme hromadnou objednávku za celý prostějovský sbor. Do 22. listopadu pište prosím, oč máte zájem, na email kamil.vystavel@evangnet.cz.
  • Budete-li mít zájem o připojení k online biblické hodině, kontaktujte faráře.

Přeji Vám pokojný čas!
Kamil Vystavěl

Domácí bohoslužba 1.11.2020

Milé sestry, milí bratři v Kristu,
zde je nový dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Budu vděčný, když jej také předáte někomu dalšímu, kdo by o něj mohl stát - ať už elektronicky, nebo na papíře.
Najdete tu také článek z časopisu Český bratr o tzv. španělské chřipce, který všem doporučuje ke čtení pan Josef Dekastello.
Srdečně zdraví
Kamil Vystavěl

Zprávy z ústředí evangelické církve

Milí návštěvníci těchto stránek, nabízíme Vám několik informací o dění v ČCE:

  • Čtěte dopis synodní rady sborům k aktuálnímu dění.

  • Vyřizujeme pozvání na slavnostní bohoslužbu, při níž budou do služby v církvi vysláni tři zbrusu noví faráři. Pozvání čtěte ZDE.

  • Jsou k dispozici informace o výsledcích jednání parlamentu evangelické církve, tzv. synodu, který se sešel v polovině září. Shrnutí jednání čtěte v přiloženém souboru (autor: Adéla Rozbořilová). Všechna usnesení synodu jsou dostupná ZDE.

Stránky