Mládež

V našem prostějovském sboru máme mládež. Je sice nevelká, ale funkční a to je myslím to podstatné. Svědčí o tom všechny ty aktivity, které máme za sebou, které děláme a které nás ještě čekají. Setkávání s mládežníky ze seniorátu pod vedením různých bratří farářů a sester farářek, každoroční Sjezd (nejen) evangelické mládeže, účast na všemožných přednáškách a kulturních akcích… to vše pestře doplňuje naše (skoro) pravidelné scházení vždy ohlášené v ohláškách.

Mimo to, že někam jezdíme a něčeho se zúčastňujeme, se taky snažíme být jaksi akční i tady. Nedávno jsme začali podporovat rozvoj místní ekumeny organizací večerních ztišení s liturgiemi, modlitbami a Taizé zpěvy. Vyplynulo to tak nějak z naší potřeby se ztišit a to i v širším křesťanském kruhu než je naše mládež. Více o těchto ztišeních se můžete dozvědět na FaceBookovém profilu pod názvem Mládež Prostějov nebo se můžete pochopitelně zeptat někoho z mládežníků (třeba mě smiley).

Důležité je zmínit, že při mnoha podobných událostech nám pomohl a pomáhaá (a snad bude pomáhat smiley) sbor a lidé z něj. Ať se jedná o nějakou finanční podporu, či poskytnutí zázemí a třeba i občerstvení. Jsme vděční, že stojíte za námi a těmito způsoby nás podporujete. My jakožto studenti nemáme tolik možností a prostředků. Proto pomoc z vaší strany je vždy fajn. Díky!

Kolja Ivaskiv