Adopce srdce

Od konce 90. let se sbor podílí na projektu nazvaném Adopce srdce. Je to projekt nadačního fondu solidarity s chudými třetího světa MAITRI. Více o hnutí MAITRI najdete zde.

Remy Pascal Mugabo z farnosti Gikondo hlavního města Rwandy Kigali je již čtvrtým sirotkem, kterého náš sbor tzv. adoptoval a podílí se význačnou měrou na jeho vzdělání. Remy Pascal má jen matku, která je velmi chudá a nemůže ho podporovat ve studiích. Studuje na střední škole s výbornými výsledky a žije u tety z matčiny strany, která matce pomáhá, ale na studia to nestačí. Poslal nám už v angličtině několik dopisů a jeho matka nám také písemně poděkovala za naši podporu. V roce 2020 je výška roční podpory 5.500 Kč.

Dříve náš sbor podpořil tyto mladé lidi:

  • Janvier Muhindo z východního Konga,
  • Alexandrine Mukanyawera ze Rwandy,
  • Liberata Nikuze ze Rwandy,

všechny až do konce jejich středoškolských studií.

          

vlevo Janvier Muhindo, vpravo Alexandrine Mukanyawera

Kdo by se chtěl do tohoto projektu zapojit a finančně přispět, může tak učinit osobně u Hany Čermákové, nebo bezhotovostně převodem na bankovní účet sboru, přičemž u platebního příkazu je potřeba uvést účel daru (např. Adopce srdce). Číslo účtu:162 282 485 / 0300 (ČSOB).

Hana Čermáková, Kamil Vystavěl