Kazatelská stanice Lipová

Adresa: Lipová č. 95, 798 45 Suchdol,


Bohoslužby:  každou neděli v 8. hod.,

biblická hodina  čtrnáctidenně během  října-květnaFotografie

kostel v Lipové


Závěrečná biblická hodina u Růžičků (květen 2011, s br. vikářem Zdeňkem Píšťkem)


Sborový den v Lipové (červen 2009)

O kazatelské stanici
Téměř na kraji Lipové, hned vedle zastávky Na příhoně, stojí již bezmála sto let jedinečný evangelický kostel. Místo věžičky má štít s kalichem a nápisem Bůh láska jest. Kostel stále slouží svému účelu, ačkoli v poslední době byly bohoslužby, ostatně jako mnoho dalších společenských aktivit, utlumeny pandemií koronaviru. S modlitebnou je bytostně spojen původní domek pro kazatele, který již šestým rokem obývá rodina Romášků s třemi dětmi, takže v prostorné kostelní zahradě bývá často živo až rušno.

Kostel vznikl roku 1922 z popudu rostoucího, nedlouho předtím založeného sboru lipovských baptistů. Bratři a sestry shromáždili peněžní dary, především od štědrých zámořských souvěrců, a stavba mohla začít. V meziválečném období navštěvovala kostel podstatná část lipovských občanů – baptistická víra tenkrát oslovila v tradičně katolické oblasti poměrně velké množství místních. S koncem druhé světové války přešel sbor pod záštitu Českobratrské církve evangelické, kde zůstal dodnes. V poválečných časech řada evangelíků odešla osidlovat pohraničí a sbor se podstatně zmenšil. I tak zde ještě nějakou dobu bydleli a působili faráři, později to ale byli spíše emeritní kazatelé v důchodu. Od 70. let dojíždí do obce farář prostějovský a z modlitebny je oficiálně kazatelská stanice prostějovského sboru.

Možná si říkáte, čím se liší takový baptisticko-evangelický kostel od běžnějšího katolického? Absence dominantní věže je jen jedním z rozdílů. Pojďme se podívat dovnitř. Hlavní místností je tzv. velký sál, který pojme na stovku návštěvníků. Nehledejte v něm ornamentální oltář krucifix, ani obrazy světců. S baptistickou i evangelickou vírou se pojí spíše niterné než okázalé prožívání a sdílení křesťanské víry, takže i interiér toto přesvědčení odráží. Nad kazatelnou najdete pouze rozměrný inspirující nápis Zpívejte Hospodinu píseň novou, nebo dobrý jest. Poctivost stavitelů a zakladatelů se odráží ve skutečnosti, že většina interiérového vybavení, i stavba samotná je v poměrně zachovalém stavu. Ovšem v roce 2020 se v podlaze rozšířila dřevomorka a bylo nutné část původní dřevěné podlahy vytrhat a nahradit. Naštěstí obec Lipová i prostějovský sbor přispěchaly s materiálem, pracovními silami i penězi a oprava se podařila. Velký sál má perfektní akustiku a proto se zde v posledních letech pořádají hlavně koncerty, přičemž zde vystoupilo i několik zahraničních hostů. Dále slouží pro konání pohřbů příslušníků evangelických rodin. Na druhou stranu se tu ale nedávno konaly i křtiny a dokonce svatba (čehož využívá zatím jen zmíněná rodina Romášků).

Vzhledem k malému počtu pravidelných návštěvníků bohoslužeb se pro setkání využívá hlavně tzv. malý sál. Tam je umístěno staré harmonium, na které farář či jiní hudebně zdatní farníci doprovází křesťanské písně, jež tvoří podstatnou a nedílnou součást evangelických bohoslužeb. Když se ovšem sejde širší příbuzenstvo členů místního sboru, kapacita malého sálu může být naplněna raz dva. V podlaze malého sálu se skrývá tajemství (a není to dřevomorka): Část podlahy lze odklopit a odkrýt taktéměř metr hluboký betonový bazén, odborně zvaný baptisterium. Baptisté totiž obecně neuznávají křest dětí, křest přijímají pouze v dospělosti na základě osobního rozhodnutí a právě zde se nořili do rituální lázně – a to opravdu důkladně, až po uši! K jednomu tajemství ještě druhé: za druhé světové války se v baptisteriu úspěšně schovával místní partyzán a mezi členy sboru se vypráví, jak ze stísněného úkrytu jistě s pohnutím slýchal své blízké zpívat písně při bohoslužbách.

V současnosti, když pomineme zvláštnost doznívající pandemické situace, se místní věřící a jejich přátelé schází k bohoslužbám pravidelně každou neděli v 8 hodin ráno. Obvykle jednou za čtrnáct dní dojíždí do lipovské kazatelské stanice farář Kamil Vystavěl, který právě začíná svůj druhý rok působení na prostějovské faře. Navazuje tak na působení předchozího dlouholetého faráře Jana Juna, který pozvedl kulturní vyžití v Lipové právě pořádáním kvalitních koncertů především vážné hudby. V ostatních týdnech zajišťují bohoslužby místní, případně dojíždí jiní členové prostějovského i okolních sborů a víme, že do lipovského společenství přicházejí rádi. V zimním období bývá též tradicí scházet se u tzv. biblických hodin, které slouží pro hlubší porozumění významným biblickým oddílům. Lipovský kostel tak doposud zůstává malým, ale příjemným centrem pro náboženská, kulturní, ale i obecně přátelská setkání.
Marek Romášek, Iveta Provazníková

Výbor kazatelské stranice: Věra Růžičková (tel. 608150565), Lydie Trumpešová (člen staršovstva), Karolína Romášková (náhradník starovstva).