Biblické hodiny

čtvrtek v 17 hod, nám. U kalicha 1, kancelář, online prostřednictvím programu ZOOM zde .

Biblická hodina je setkání lidí, kteří společně čtou vybraný oddíl z Bible. Každý účastník má při tom možnost aktivně prodiskutovat svůj postřeh, to, jak to vidí on. Ve čtených textech se obvykle objevují také témata, která jsou aktuální a která námi hýbou. V rozhovorech se starověká moudrost živě propojuje s naší přítomností a obohacuje nás.

Samozřejmě se ne všichni účastní vždy a pravidelně, ale každá prodiskutovaná hodina nad Biblí znamená aktivní pokračování tradice sborů Českobratrské církve evangelické.

V knize Rudolfa Šedého „Bible misionářem“ z roku 1910, která zachycuje ústně předávanou historii reformovaného sboru ve Svébohově, se dočteme, že tamější sbor vzniknul na základě tajných schůzek někdy okolo r. 1800, na nichž se četly a rozebíraly stěžejní úryvky z Bible: „... nečetli velké oddíly najednou, ale pochutnávali si na luštění některých míst...“, tedy jakýsi předobraz dnešních biblických hodin. A to si v r. 2020 připomněli už 160. výročí postavení své kaple.

Josef Dekastello, Kamil Vystavěl