Biblické hodiny

Biblické hodiny:

Prostějov (v sídle sboru):  středa v 17 hod.

Prostějov ( Domov důchodců Nerudova ul.): každý pátek v 9.45 hod

Prostějov  (DD Brněnská ul.):  první čtvrtek v měsíci v 15 hod.

Lipová:  druhý a čtvrtý  čtvrtek v 16 h.  každých 14 dnů u Růžičků (L.Trumpešové)

Vyškov:  první a třetí čtvrtek  v 15 hod. v budově KS (Kašíkova 13- u Viků)

 

Biblické hodiny v Prostějově

 

Náš sbor je složen z členů několika národností a tak je zajímavé rozebírat text Bible v překladu jak českém ekumenickém, kralickém, tak i slovenském a maďarském. Napomáhá to k přemýšlení nad významem biblického textu jako Božího poselství pro nás. Není to pasivní naslouchání. Každý účastník má při tom možnost aktivně prodiskutovat svůj postřeh, to, jak to vidí on. Při bohoslužbách jde o prožitek víry, ale není tam už ze samé podstaty prostor pro osvětlení toho, jak ta konkrétní slova chápat pro svůj osobní život. 

Ke konci biblických hodin se cca 10-15 minut seznamujeme se zajímavými osobnostmi naší církve. Příkladem mohou být životní osudy vikáře Šedého, který byl mj. řadu let farářem třeba v nedalekém Zábřehu. Velký zájem a bohatá diskuze letos provázely i téma „TGM a jeho vztah k církvi“. Došlo i na zajímavosti z jeho života.

Samozřejmě se ne všichni účastní vždy a pravidelně, ale každá prodiskutovaná hodina nad Biblí znamená aktivní pokračování tradice sborů Českobratrské církve evangelické. Málokdy ta hodina má jen 60 minut.

V knize Rudolfa Šedého „Bible misionářem“ z roku 1910, která zachycuje ústně předávanou historii reformovaného sboru ve Svébohově, se dočteme, že tamější sbor vzniknul na základě tajných schůzek někdy okolo r. 1800, na nichž se četly a rozebíraly stěžejní úryvky z Bible: „... nečetli velké oddíly najednou, ale pochutnávali si na luštění některých míst...“, tedy jakýsi předobraz dnešních biblických hodin. A to si letos důstojně připomněli už 150. výročí postavení své kaple.

Josef Dekastello