Nedělní škola

je činnost, která se děje během běžných bohoslužeb v Prostějově v 10. hod. Děti tráví část bohoslužby společně s ostatními v modlitebně a část v dolní místnosti (tzv. Dolnička), kde mají vlastní program. Pozor však, nejde o odklizení dětí do suterénu, aby nerušily zbožné duše při bohoslužbě. Pro děti je přichystán program přiměřený jejich věku a vnímání.

Tento řád je však porušen první neděli v měsíci, kdy se koná tzv. rodinná neděle. O ní jsou všechny generace pospolu při  bohoslužbách - a po skončení pak se odebéřou do Dolničky, aby spolu jedli, pili evangelické kafe a prostě spolu byli. Však církev od toho jest, aby ti nejrozličnější v jedno tělo uvedeni byli. smiley

Jan Jun