Nedělní škola

 

Nedělní škola

je činnost, která se děje během běžných bohoslužeb v Prostějově v 10. hod. Děti se po zahájeni bohoslužeb odeberou do Dolničky k vlastnímu programu. Pozor však, nejde o odklizení dětí do suterénu, aby nerušily zbožné duše při bohoslužbě. Pro děti je přichystán program přiměřený jejich věku a vnímání. Na vedení se podílí Martina Bedřichová, Jarmila Klapková, Iveta Provazníková, Alena Navrátilová, Milan Řezník, Anežka Klapková a Jana Navrátilová

Tento řád je však porušen první neděli v měsíci, kdy se koná tzv. rodinná neděle. O ní jsou všechny generace pospolu při  bohoslužbách - a pak se odebéřou do Dolničky, aby spolu jedli, pili evangelické kafe :-(  a prostě spolu byli. Však církev od toho jest, aby ti nejrozličnější v jedno tělo uvedeni byli . smiley                           -jj-