Bohoslužby od 16. května

Milí přátelé!

Od poloviny května se scházíme každou neděli k bohoslužbám jak v Prostějově (10 h), tak v kazatelských stanicích Vyškov (8.30) a Lipová (8.00).

Při bohoslužbách je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (vyjma příslušníků jedné domácnosti) a další obvyklá hygienická opatření.

Srdečně zveme k setkáním!
Za staršovstvo
Kamil Vystavěl

Velikonoční bohoslužby + jarní sborový dopis

Milí členové a přátelé sboru,
přijměte srdečné pozvání na sváteční bohoslužby s večeří Páně!

Velikonoční neděle:

  • 8.30 Vyškov
  • 10.00 Prostějov s online přenosem
  • 17.00 Prostějov

Nedělní bohoslužby se konají v omezeném počtu účastníků. Prosíme, svůj zájem oznamte br. faráři Vystavělovi (pro Prostějov, 775 025 617), nebo Vikovým (pro Vyškov, 739 679 330).

Velikonoční pondělí: 9:00 Lipová v kostele, velký sál. Bude tam sice chladno, ale zároveň dostatek prostoru pro všechny zájemce - ať už z Lipové a okolí, či Prostějova.

V přiloženém psaní naleznete řadu dalších informací...

Tags: 

Postní sbírka Diakonie ČCE


Náš sbor se připojuje k postní sbírce Diakonie ČCE. Staršovstvo rozhodlo zaslat 2.000 Kč na podporu vzdělávání dětí v Libanonu, tj. ve státě, který čelí hluboké ekonomické krizi. Prostřednictvím sboru (č.ú. 182 282 485 / 0300) můžete přispět i Vy! A jestliže by se na tento účel vybralo víc než zmíněné dva tisíce, bude dar o to větší.

Více informací o sbírce na www.postnisbirka.cz.

Bohoslužby (opět) jinak

Vážení členové a přátelé evangelického sboru v Prostějově,

stalo se, že počínaje nedělí 27. prosince se už zase nesmíme scházet k bohoslužbám. V Lipové a ve Vyškově se nedělní bohoslužby konat nebudou vůbec. V Prostějově se budou konat bohoslužby pro maximálně 7 lidí a především budou přenášeny prostřednictvím sborového Facebooku. Takže budete moci vidět, slyšet a virtuálně být přítomni. Když nestihnete sledovat živý přenos v neděli od 10 h, nevadí, bude možno pustit si záznam bohoslužeb na témže místě.

Jestliže nemáte na Facebooku vlastní účet, také nevadí, ke sledování přenosu to není potřeba. Zde - na webu našeho sboru bude také k dispozici psaná verze kázání na aktuální neděli.

Jako online setkání bude také v novém roce probíhat biblická hodina, každou středu od 18 h - zájemcům rád předám informace o způsobu připojení.

Přeji Vám veselé Vánoce a Pán Bůh Vás opatruj!
Kamil Vystavěl

Neděle 6. prosince - 2. adventní

Sestry a bratři,
přijměte, prosím, dokument pro Vaši domácí bohoslužbu.

Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

V pátek odpoledne se sejdou děti a večer mládež.

Od příští neděle, tj. od 13. prosince se budeme scházet k bohoslužbám, dá-li Pán, na všech třech místech v našem sboru a v obvyklých časech, tj. v Prostějově od 10 h, v Lipové od 8 a ve Vyškově od 8.30.

S přáním pokoje
Kamil Vystavěl

1. adventní neděle 29. listopadu

Vážení, sestry a bratři v Kristu,
nabízím Vám pro Vaši domácí bohoslužbu přiložený dokument. Nebo - pokud byste chtěli se zúčastnit bohoslužby s večeří Páně - bude se konat v neděli v 8 h v Lipové a v 10.30 ve Vyškově s rouškami a rozestupy (jen se nás nesmí sejít příliš mnoho).
Přenos celocírkevní adventní bohoslužby, kterou povede Daniel Ženatý, bude dostupný ZDE.
Dobrý vstup od adventního času přeje
Kamil Vystavěl

Stránky