1. adventní neděle 29. listopadu

Vážení, sestry a bratři v Kristu,
nabízím Vám pro Vaši domácí bohoslužbu přiložený dokument. Nebo - pokud byste chtěli se zúčastnit bohoslužby s večeří Páně - bude se konat v neděli v 8 h v Lipové a v 10.30 ve Vyškově s rouškami a rozestupy (jen se nás nesmí sejít příliš mnoho).
Přenos celocírkevní adventní bohoslužby, kterou povede Daniel Ženatý, bude dostupný ZDE.
Dobrý vstup od adventního času přeje
Kamil Vystavěl

Neděle 22. listopadu

Vážení,
v přiloženém dokumentu je podklad pro domácí pobožnost na 4. listopadovou neděli.

Oznámení:
- od této neděle se konají bohoslužby v kazatelských stanicích Lipová ( od 8 h ) a Vyškov ( od 10.30 ) pro max. 15 osob s rouškami, rozestupy a bez společného zpěvu. V Prostějově se nedělní bohoslužby konat zatím nebudou.

- Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

- Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

- Ve čtvrtek v 15 h se koná online náboženství pro školní děti.

- V sobotu 28. listopadu od 9 h bude v Prostějově na farní zahradě brigáda – úklid spadaného listí.

- Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí ze své chráněné dílny výrobky v předvánoční kampani nazvané ČCErolniČCE. Nakupovat lze na eshopu: https://www.eshop.rolnicka.cz

Dobrý Bůh Vás všechny opatruj!
Kamil Vystavěl

Neděle 15. listopadu

V přiložených souborech naleznete domácí bohoslužbu na tuto neděli a také čerstvé prohlášení Synodní rady ČCE k situaci ve vzdělávání.

Další informace:
- Nedělní sbírka je určená pro potřeby našeho sboru. Přispět můžete elektronickou cestou na účet sboru 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že peníze určené na sbírku vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu.

- Ve středu v 18 h bude online biblická hodina, informace k připojení poskytne Kamil Vystavěl.

- Ve čtvrtek v 15 h se koná online náboženství pro školní děti.

- V sobotu 28. listopadu od 9 h bude v Prostějově na farní zahradě brigáda – úklid spadaného listí.

- Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi nabízí ze své chráněné dílny výrobky v předvánoční kampani nazvané ČCErolniČCE. Nakupovat lze na eshopu: https://www.eshop.rolnicka.cz

Přeji Vám radost, chuť a naději do dalších dní!
Kamil Vystavěl

Domácí bohoslužba 8.11.2020 a další informace

Milí přátelé v Kristu,
zde je dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Dále čtěte několik informací:

  • Staršovstvo sboru žádá, abyste pamatovali na finanční podporu našeho sboru. Přispět můžete na sborový účet 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že svůj dar vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu. Děkujeme!
  • Diakonie ČCE - středisko Rolnička Vám nabízí výrobky ze své chráněné dílny - vizte přiložený plakát. Nákupem podpoříte činnost Rolničky. Uděláme hromadnou objednávku za celý prostějovský sbor. Do 22. listopadu pište prosím, oč máte zájem, na email kamil.vystavel@evangnet.cz.
  • Budete-li mít zájem o připojení k online biblické hodině, kontaktujte faráře.

Přeji Vám pokojný čas!
Kamil Vystavěl

Domácí bohoslužba 1.11.2020

Milé sestry, milí bratři v Kristu,
zde je nový dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Budu vděčný, když jej také předáte někomu dalšímu, kdo by o něj mohl stát - ať už elektronicky, nebo na papíře.
Najdete tu také článek z časopisu Český bratr o tzv. španělské chřipce, který všem doporučuje ke čtení pan Josef Dekastello.
Srdečně zdraví
Kamil Vystavěl

Zprávy z ústředí evangelické církve

Milí návštěvníci těchto stránek, nabízíme Vám několik informací o dění v ČCE:

  • Čtěte dopis synodní rady sborům k aktuálnímu dění.

  • Vyřizujeme pozvání na slavnostní bohoslužbu, při níž budou do služby v církvi vysláni tři zbrusu noví faráři. Pozvání čtěte ZDE.

  • Jsou k dispozici informace o výsledcích jednání parlamentu evangelické církve, tzv. synodu, který se sešel v polovině září. Shrnutí jednání čtěte v přiloženém souboru (autor: Adéla Rozbořilová). Všechna usnesení synodu jsou dostupná ZDE.

Neděle díkuvzdání za úrodu - domácí bohoslužba

Všechny srdečně zdravím

a dávám k dispozici podklad pro Vaši domácí bohoslužbu. Můžete s ním naložit podle svého uvážení. Například tak, že se všichni členové domácnosti sejdou kolem stolu, zapálí svíčku a někteří z přítomných střídavě čtou připravený dokument. Jestliže rádi zpíváte a znáte uvedené písně, můžete i zpívat. K modlitbě se mohou připojit všichni přítomní svými vlastními slovy.

Zvolený biblický oddíl mne přivedl na myšlenku paběrkování, a tato myšlenka mne vedla dál k tomu, že jsem pro děti i dospělé připravil také přílohu s krátkým dotazníkem o osobním hospodaření s vodou a jídlem. V příloze naleznete také pozoruhodný článek na téma plýtvání potravinami. Dotazník a Vaše odpovědi se mohou stát předmětem společného rozhovoru.

Sbírka v neděli 18. října je...

V době nařízených omezení...

Vážení,
přijměte několik nápadů v čase, kdy se nesmí konat řada obvyklých setkání.

  1. Rozcestník CÍRKEV DOMA - materiály ke čtení, k poslechu, k aktivitám s dětmi, inspirativní odkazy aj. na celocírkevním webu.
  2. K poslechu: veřejný internetový audioarchív Evangelické církve.
  3. Nedělní bohoslužby: na každou neděli budeme zveřejňovat podklad pro domácí bohoslužbu na webu našeho sboru. Přehled dostupných on-line vysílaných evangelických bohoslužeb naleznete ZDE.
  4. Osobní rozhovor: s naším farářem si můžete dohodnout osobní schůzku, hovořit telefonicky, prostřednictvím internetu... Neváhejte jej kontaktovat. Nebo lze přijít ve středu od 10:30 do 12 h, kdy je otevřeno pro každého v kanceláři sboru, v tomto čase je příchozím lidem farář Vystavěl zcela k dispozici.

S přáním Boží ochrany, dobré mysli a pokojných dnů
Kamil Vystavěl

Stránky