Jarní dopis, Velikonoce

Milí členové a přátelé sboru,

moc Vás zdravím a nabízím sborový dopis ke čtení, z něhož vybírám:


Srdečně zveme na koncert pěveckého sboru Exaudi - v neděli 10. dubna od 18 h, dále na velikonoční bohoslužby:
- zelený čtvrtek 14. dubna - Prostějov v 18 h
- Velký pátek 15. dubna - Vyškov (8:30) a Prostějov (10:00), s večeří Páně
- Velikonoční neděle 17. dubna - Vyškov (8:30) a Prostějov (10:00), s večeří Páně
- Velikonoční pondělí 18. dubna - Lipová v 9 hodin, s večeří PáněVe sboru aktuálně probíhají dvě významné sbírky - jedna na podporu napadené Ukrajiny, druhá na dílo Jeronýmovy jednoty, tj. církevní fond na opravy evangelických kostelů, far apod. Obě sbírky můžete podpořit svým darem.

Slova povzbuzení a další informace přímo v dopise...

Kamil Vystavěl

Adventní dopis a vánoční setkání

Vážení, sestry a bratři,
v přiloženém dokumentu je k dispozici sborový adventní dopis.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:
Dětská vánoční slavnost se koná 4. adventní neděli 19.12. od 10. hodiny v Prostějově.

sobota 25.12.

 • Vyškov v 8:30 s večeří Páně
 • Prostějov v 10:00 s večeří Páně
 • Lipová v 8:00
 • sbírkou v tento den podpoříme budoucí kazatele naší církve

neděle 26.12.

 • Lipová v 8:00 s večeří Páně
 • Vyškov v 8:30
 • Prostějov v 10:00

Srdečně zveme ke společnému oslavení narození Ježíše Krista!

Dobrotrh - NEBUDE

Vzhledem k narůstající epidemické situaci je plánovaný zítřejší Dobrotrh zrušen. Chceme tímto krokem alespoň drobným dílem přispět ke zmírnění nárůstu nemocných. Budeme se těšit snad v nějakém náhradním termínu na jaře.

Srdečně zveme na osmý Dobrotrh!

27.11. od 17 h na zahradě ČCE, Kollárova 6, Prostějov

Získané peníze darujeme vybrané dobročinné organizaci.

Další informace na pozvánce.

Sborový dopis a sborové shromáždění

Milé sestry, milí bratři,

zde je k dispozici podzimní dopis (PDF dokument) s aktuálními informacemi, biblickou úvahou a pozvánkami na řadu chystaných událostí v našem sboru.

Zároveň zveme na výroční sborové shromáždění, které se koná v neděli 24. října 2021 ihned po bohoslužbě v prostějovské modlitebně. Sborové shromáždění rozhoduje o závažných záležitostech týkajících se našeho sboru. Více informací čtěte v dopise.

Poselství synodu & některá usnesení

V tomto článku si můžete přečíst poselství církevního parlamentu a v přiloženém pdf dokumentu je k dispozici přehled některých významných rozhodnutí, mezi nimi např.

 • o novém složení synodní rady,
 • o tom, které sbory budou sloučeny,
 • o přípravě rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví,
 • o výši plateb sborů za službu faráře, tzv. odvody do Personálního fondu.

Noc kostelů 28.5.2021

Milí přátelé,
srdečně zveme na prohlídku prostor / setkání v evangelickém sboru při Noci kostelů. Sborový dům bude otevřen bude od 18 do 22 h. Program:

 • Na kvetoucí zahradě naleznete lavičky, drobné občerstvení a pro děti hádanky, výtvarné dílny, houpačky a trampolínu.
 • V modlitebně k poslechu písničky z Evangelického zpěvníku a z Taizé a ve 20:00 koncert sólistů pěveckého sboru Exaudi.

Program v ostatních kostelích:

Doplnění k programu: otevřeno bude mít také kostel Československé církve husitské od 18:00 do 21:00 s výstavou PROSTĚJOVSKÉ SYNAGOGY A MODLITEBNY.

Květnové sbírky, poděkování

Do konce května můžete na sborový účet zaslat nebo při nedělních shromážděních předat příspěvek na sbírku darů Jeronýmovy Jednoty. Tyto peníze pomáhají při opravách sborových budov a jejich vybavení po celé církvi.

Sbírka při svatodušní neděli 23.5. je tradičně určena na podporu bohaté činnosti Diakonie ČCE.

Na podporu vzdělávání dětí v Libanonu jsme při postní sbírce vybrali a odeslali 2200 Kč. Děkujeme, že pamatujete jak na potřeby prostějovského sboru, tak i celou církev a její působení u nás i v zahraničí.

Dan Ryšavý

Bohoslužby od 16. května

Milí přátelé!

Od poloviny května se scházíme každou neděli k bohoslužbám jak v Prostějově (10 h), tak v kazatelských stanicích Vyškov (8.30) a Lipová (8.00).

Při bohoslužbách je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (vyjma příslušníků jedné domácnosti) a další obvyklá hygienická opatření.

Srdečně zveme k setkáním!
Za staršovstvo
Kamil Vystavěl

Stránky