Poselství synodu & některá usnesení

V tomto článku si můžete přečíst poselství církevního parlamentu a v přiloženém pdf dokumentu je k dispozici přehled některých významných rozhodnutí, mezi nimi např.

  • o novém složení synodní rady,
  • o tom, které sbory budou sloučeny,
  • o přípravě rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví,
  • o výši plateb sborů za službu faráře, tzv. odvody do Personálního fondu.

Noc kostelů 28.5.2021

Milí přátelé,
srdečně zveme na prohlídku prostor / setkání v evangelickém sboru při Noci kostelů. Sborový dům bude otevřen bude od 18 do 22 h. Program:

  • Na kvetoucí zahradě naleznete lavičky, drobné občerstvení a pro děti hádanky, výtvarné dílny, houpačky a trampolínu.
  • V modlitebně k poslechu písničky z Evangelického zpěvníku a z Taizé a ve 20:00 koncert sólistů pěveckého sboru Exaudi.

Program v ostatních kostelích:

Doplnění k programu: otevřeno bude mít také kostel Československé církve husitské od 18:00 do 21:00 s výstavou PROSTĚJOVSKÉ SYNAGOGY A MODLITEBNY.

Květnové sbírky, poděkování

Do konce května můžete na sborový účet zaslat nebo při nedělních shromážděních předat příspěvek na sbírku darů Jeronýmovy Jednoty. Tyto peníze pomáhají při opravách sborových budov a jejich vybavení po celé církvi.

Sbírka při svatodušní neděli 23.5. je tradičně určena na podporu bohaté činnosti Diakonie ČCE.

Na podporu vzdělávání dětí v Libanonu jsme při postní sbírce vybrali a odeslali 2200 Kč. Děkujeme, že pamatujete jak na potřeby prostějovského sboru, tak i celou církev a její působení u nás i v zahraničí.

Dan Ryšavý

Bohoslužby od 16. května

Milí přátelé!

Od poloviny května se scházíme každou neděli k bohoslužbám jak v Prostějově (10 h), tak v kazatelských stanicích Vyškov (8.30) a Lipová (8.00).

Při bohoslužbách je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (vyjma příslušníků jedné domácnosti) a další obvyklá hygienická opatření.

Srdečně zveme k setkáním!
Za staršovstvo
Kamil Vystavěl

Velikonoční bohoslužby + jarní sborový dopis

Milí členové a přátelé sboru,
přijměte srdečné pozvání na sváteční bohoslužby s večeří Páně!

Velikonoční neděle:

  • 8.30 Vyškov
  • 10.00 Prostějov s online přenosem
  • 17.00 Prostějov

Nedělní bohoslužby se konají v omezeném počtu účastníků. Prosíme, svůj zájem oznamte br. faráři Vystavělovi (pro Prostějov, 775 025 617), nebo Vikovým (pro Vyškov, 739 679 330).

Velikonoční pondělí: 9:00 Lipová v kostele, velký sál. Bude tam sice chladno, ale zároveň dostatek prostoru pro všechny zájemce - ať už z Lipové a okolí, či Prostějova.

V přiloženém psaní naleznete řadu dalších informací...

Tags: 

Postní sbírka Diakonie ČCE


Náš sbor se připojuje k postní sbírce Diakonie ČCE. Staršovstvo rozhodlo zaslat 2.000 Kč na podporu vzdělávání dětí v Libanonu, tj. ve státě, který čelí hluboké ekonomické krizi. Prostřednictvím sboru (č.ú. 182 282 485 / 0300) můžete přispět i Vy! A jestliže by se na tento účel vybralo víc než zmíněné dva tisíce, bude dar o to větší.

Více informací o sbírce na www.postnisbirka.cz.

Bohoslužby (opět) jinak

Vážení členové a přátelé evangelického sboru v Prostějově,

stalo se, že počínaje nedělí 27. prosince se už zase nesmíme scházet k bohoslužbám. V Lipové a ve Vyškově se nedělní bohoslužby konat nebudou vůbec. V Prostějově se budou konat bohoslužby pro maximálně 7 lidí a především budou přenášeny prostřednictvím sborového Facebooku. Takže budete moci vidět, slyšet a virtuálně být přítomni. Když nestihnete sledovat živý přenos v neděli od 10 h, nevadí, bude možno pustit si záznam bohoslužeb na témže místě.

Jestliže nemáte na Facebooku vlastní účet, také nevadí, ke sledování přenosu to není potřeba. Zde - na webu našeho sboru bude také k dispozici psaná verze kázání na aktuální neděli.

Jako online setkání bude také v novém roce probíhat biblická hodina, každou středu od 18 h - zájemcům rád předám informace o způsobu připojení.

Přeji Vám veselé Vánoce a Pán Bůh Vás opatruj!
Kamil Vystavěl

Stránky