Finance sboru

Zde naleznete stručný přehled příjmů a výdajů za rok 2020. Souhrnné informace o sborových financích za r. 2021 budou k dispozici přibližně v březnu roku 2022.

A. Příjmy:
Hlavním zdrojem příjmů pro sbor jsou pravidelné roční dary členů farního sboru (tzv. salár), nedělní sbírky a další dary od členů a přátel sboru. V roce 2020 činily 77 % veškerých příjmů sboru.
• 320.934 Kč – salár
• 97.826 Kč – nedělní sbírky určené na činnost sboru
• 63.489 Kč – další dary
• 135.719 Kč – pronájem bytů a garáže
• 9.662 Kč – ostatní příjmy
Příjmy celkem: 627.630 Kč
Farní sbor ČCE v Prostějově není pravidelně finančně podporován žádnou organizací.

B. Výdaje:
• 141.696 Kč – energie
• 176.473 Kč – údržba a opravy, z toho 155.146 Kč za úpravy kazatelského bytu
• 175.288 Kč – povinné odvody vč. příspěvků na plat faráře a administrátora
• 61.202 Kč – nákup spotřebního materiálu a zboží, z toho 28.052 Kč materiál na novou podlahu v Lipové (práce byly prováděny brigádnicky)
• 18.125 Kč – služby
• 14.155 Kč – cestovné
• 25.741 Kč – ostatní náklady
Výdaje celkem: 612.680 Kč
Kladný hospodářský výsledek 14.950 Kč staršovstvo hodlá použít na výdaje v dalších letech.

C. Sbírky na jiné účely
Vedle uvedených příjmů se ve sboru konala řada sbírek na podporu jiných institucí a projektů, konkrétně pro: školy Evangelické akademie, Diakonii ČCE, činnost Jeronýmovy jednoty, povodně, charitativní sbírky, solidaritu sborů. Při těchto sbírkách bylo vybráno a odesláno více než 70 tisíc Kč.

D. Kdo platí faráře?
Českobratrská církev evangelická zaměstnává přibližně 200 kazatelek a kazatelů a několik pastoračních pracovníků. Finance na jejich mzdy shromažďuje tzv. Personální fond. Celkové výdaje za mzdy všech duchovenských pracovníků Českobratrské církve evangelické v roce 2019 činily přibližně 107 miliónů Kč.

Přehled příjmů Personálního fondu:

  • Hlavním zdrojem příjmů jsou doposud příspěvky od státu na mzdy duchovenských pracovníků, v roce 2019 pokryly 57 % výdajů. Příspěvky od státu se budou v následujících letech snižovat a od r. 2030 budou nulové.
  • Povinné příspěvky farních sborů na mzdu farářů v roce 2019 pokryly přibližně 19 % výdajů. Příspěvky sborů v následujících letech se budou zvyšovat.
  • Výnosy z investičních fondů v uvedeném roce pokryly téměř 10 % výdajů.
  • Zbývajících 14 % výdajů bylo pokryto mimořádně z restitučních náhrad, které stát církvi v současnosti vyplácí, a z finanční rezervy, jež v Personálním fondu zůstala z dřívějších let.

V následujících letech se budou povinné příspěvky sborů zvyšovat tak, aby v roce 2030 kryly 70 % výdajů personálního fondu, zbývajících 30 % výdajů by měly pokrývat výnosy z investičních fondů a stát již nebude na mzdy kazatelů přispívat. Konkrétně pro náš sbor to znamená, že v roce 2021 bude přispívat na mzdu svého kazatele cca 200 tis. Kč a v dalším roce cca 245 tis. Kč.

E. Jak může ekonomicky fungovat evangelický sbor bez státních příspěvků na plat faráře? Třeba takto (www.hlavuvzhuru.e-cirkev.cz):