Pravidelná setkání

úterý
18 h - staršovstvo - zpravidla 1. v měsíci
18 h - Střední generace Prostějov - 1x do měsíce

čtvrtek
17 h - biblická hodina - téměř každý týden
18 h - zkouška pěveckého sboru Exaudi - každý týden
18 h - Chlapi Vyškov - 1x do měsíce

pátek
13 h - Biblické příběhy v ZŠ Lipová - 1x za dva týdny
14 h - setkání školních dětí - 1x za dva týdny
17 h - mládež - cca 1x do měsíce

neděle - bohoslužby
8.00 - Lipová
8.30 - Vyškov
10.00 - Prostějov - s nedělní školou pro děti