Období stvoření 2023

Každý rok od 1. září do 4. října se členové křesťanské rodiny sjednocují k celosvětové oslavě, k modlitbě a k společnému jednání ve prospěch našeho společného domova. My, Ježíšovi učedníci po celém světě, sdílíme společné povolání pečovat o stvoření. Jsme spolutvorové a součást všeho, co Bůh stvořil. Naše dobro je těsně provázáno s dobrem Země.

Zveme vás také Do kostela na kole!

Další info k Době stvoření zde:

Velikonoční svátky a sborový dopis

Srdečně Vás zveme k oslavení velikonočních svátků při bohoslužbách!

  • Velký pátek 7. dubna - bohoslužba s Večeří Páně v Lipové (8 h), Vyškově (8:30), Prostějově (10 h)
  • Velikonoční neděle 9. dubna - bohoslužba s Večeří Páně ve Vyškově (8:30), Prostějově (10 h), bohoslužba slova v Lipové (8 h)

Velikonoční sborový dopis nabitý informacemi, plánem akcí a biblickým slovem můžete číst zde:

Dobrotrh

Letošní dobrotrh bude již 12. listopadu od 17 h. Můžete přispět:

  • svými výrobky či dobrotami, které se budou prodávat,
  • nákupem výrobků a dobrot.

Anebo můžete jen tak přijít a pobýt. Během večera (skoro určitě) bude znít živá hudba.

Ze synodu...

Na čem všem se usnesl synod ČCE koncem května 2022, se dočtete ZDE. A bylo toho hodně...

Anebo stručnější souhrn toho nejzajímavějšího z jednání je k dispozici na tomto místě :-).

Beseda s Mikulášem Vymětalem

Ježíš zde nebyl jen pro úspěšné. Spíše naopak. Ježíš jako bezdomovec, jako uprchlík, jako duševně nemocný ...

O tom všem bude mluvit Mikuláš Vymětal, "farář pro menšiny" Českobratrské církve evangelické, který nás navštíví v Prostějově.

5. června od 13:30, modlitebna ČCE

Stránky