Zprávy z ústředí evangelické církve

Milí návštěvníci těchto stránek, nabízíme Vám několik informací o dění v ČCE:

  • Čtěte dopis synodní rady sborům k aktuálnímu dění.

  • Vyřizujeme pozvání na slavnostní bohoslužbu, při níž budou do služby v církvi vysláni tři zbrusu noví faráři. Pozvání čtěte ZDE.

  • Jsou k dispozici informace o výsledcích jednání parlamentu evangelické církve, tzv. synodu, který se sešel v polovině září. Shrnutí jednání čtěte v přiloženém souboru (autor: Adéla Rozbořilová). Všechna usnesení synodu jsou dostupná ZDE.

Neděle díkuvzdání za úrodu - domácí bohoslužba

Všechny srdečně zdravím

a dávám k dispozici podklad pro Vaši domácí bohoslužbu. Můžete s ním naložit podle svého uvážení. Například tak, že se všichni členové domácnosti sejdou kolem stolu, zapálí svíčku a někteří z přítomných střídavě čtou připravený dokument. Jestliže rádi zpíváte a znáte uvedené písně, můžete i zpívat. K modlitbě se mohou připojit všichni přítomní svými vlastními slovy.

Zvolený biblický oddíl mne přivedl na myšlenku paběrkování, a tato myšlenka mne vedla dál k tomu, že jsem pro děti i dospělé připravil také přílohu s krátkým dotazníkem o osobním hospodaření s vodou a jídlem. V příloze naleznete také pozoruhodný článek na téma plýtvání potravinami. Dotazník a Vaše odpovědi se mohou stát předmětem společného rozhovoru.

Sbírka v neděli 18. října je...

V době nařízených omezení...

Vážení,
přijměte několik nápadů pro inspiraci v čase, kdy se nesmí konat řada obvyklých setkání.

  1. K poslechu: v menu našeho webu naleznete novou stránku, na které si můžete vybrat z nabídky a poslouchat slovo či hudbu. Evangelická církev také zpřístupnila velké množství zajímavých nahrávek (kázání, přednášek, písní, skladeb...) ve veřejném internetovém audioarchivu.
  2. Nedělní bohoslužby: na každou neděli budeme zveřejňovat podklad pro domácí bohoslužbu na úvodní straně našeho sboru. Dále existuje přehled dostupných on-line vysílaných evangelických bohoslužeb, který naleznete na celocírkevním webu.
  3. Osobní rozhovor: s naším farářem si můžete dohodnout osobní schůzku, hovořit telefonicky, prostřednictvím internetu... Neváhejte jej kontaktovat. Nebo lze přijít ve středu od 10:30 do 12 h, kdy je otevřeno pro každého v kanceláři sboru, v tomto čase je příchozím lidem farář Vystavěl zcela k dispozici.

S přáním Boží ochrany, dobré mysli a pokojných dnů
Kamil Vystavěl

Brigáda v Lipové

Vážení členové a přátelé evangelického sboru,
v podlaze evangelického kostela v Lipové se objevila dřevokazná houba. V souvislosti s tím se chystá brigáda, při níž bude odkopána část půdy pod podlahou a místo ní bude pod úroveň podlahy ukládán štěrk. Brigáda se koná v sobotu 15. srpna od 8:30 h. Pro případ, že by se nezvládly vykonat potřebné práce, další brigáda se plánuje na sobotu 29. srpna.
Budeme vděční za každého, kdo přiloží ruku k dílu! Kdo má k dispozici příhodné nářadí (lopata, rýč, krumpáč apod.), případně stavební kolečka, určitě se tyto věci využijí. Pro společnou cestu do Lipové a další informace volejte na 775 025 617, či pište na kamil.vystavel@evangnet.cz.
Děkujeme!
Za staršovstvo sboru
Kamil Vystavěl, farář

Stránky