Červnový hudební podvečer

Vystoupí žáci dechového oddělení ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově ve středu 23. června 2021 od 17.30 v modlitebně ČCE, ul. Kollárova 6.
Srdečně zveme!