Bohoslužby od 16. května

Milí přátelé!

Od poloviny května se scházíme každou neděli k bohoslužbám jak v Prostějově (10 h), tak v kazatelských stanicích Vyškov (8.30) a Lipová (8.00).

Při bohoslužbách je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (vyjma příslušníků jedné domácnosti) a další obvyklá hygienická opatření.

Srdečně zveme k setkáním!
Za staršovstvo
Kamil Vystavěl