Období stvoření 2023

Každý rok od 1. září do 4. října se členové křesťanské rodiny sjednocují k celosvětové oslavě, k modlitbě a k společnému jednání ve prospěch našeho společného domova. My, Ježíšovi učedníci po celém světě, sdílíme společné povolání pečovat o stvoření. Jsme spolutvorové a součást všeho, co Bůh stvořil. Naše dobro je těsně provázáno s dobrem Země.

Zveme vás také Do kostela na kole!