Neděle díkuvzdání za úrodu - domácí bohoslužba

Všechny srdečně zdravím a dávám k dispozici podklad pro Vaši domácí bohoslužbu (vizte dokument výše). Můžete s ním naložit podle svého uvážení. Například tak, že se všichni členové domácnosti sejdou kolem stolu, zapálí svíčku a někteří z přítomných střídavě čtou připravený dokument. Jestliže rádi zpíváte a znáte uvedené písně, můžete i zpívat. K modlitbě se mohou připojit všichni přítomní svými vlastními slovy.

Zvolený biblický oddíl mne přivedl na myšlenku paběrkování, a tato myšlenka mne vedla dál k tomu, že jsem pro děti i dospělé připravil také přílohu s krátkým dotazníkem o osobním hospodaření s vodou a jídlem. V příloze naleznete také pozoruhodný článek na téma plýtvání potravinami. Dotazník a Vaše odpovědi se mohou stát předmětem společného rozhovoru.

Sbírka v neděli 18. října je celocírkevní a její výtěžek poputuje do Fondu sociální a charitativní pomoci. Přispět na tento účel můžete bezhotovostně na účet sboru: 162 282 485 / 0300 (ČSOB) a zadáním variabilního symbolu 18102020. Nebo lze použít níže uvedené kódy pro QR platbu. Informace o sbírce a jejím využití čtěte ZDE.

Příspěvek 100 KčPříspěvek 250 KčPříspvěvek 1 000 Kč