Marcela Kottová: Dej nám moudrost, odvahu

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12, 21)

Marek 12,28-34

Jeden ze zákoníku se ho zeptal: "Které

přikázání je první ze všech?"

Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli,

Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;

miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého

srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´

Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého

jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato

dvě není."

I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře,

podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že

není jiného kromě něho; a milovat jej z celého

srdce, z celého rozumu i z celé síly a

milovat bližního jako sám sebe je víc, než

přinášet Bohu oběti a dary."

 

Kdo je můj bližní? - ptá se zákoník Ježíše. Ježíš odpovídá na tuto otázku podobenstvím o milosrdném Samařanu. V tomto podobenství ukazuje Ježíš, že se bližním Samařana stal člověk, kterého si on sám nevybral, ale který mu byl dán - jako úkol. Zraněný Žid se mu stal obtížným darem. Ježíš se nám v tomto podobenství snaží říci, že naším bližním je vždycky ten, kdo nás potřebuje, kdo se objevuje na naší cestě s prosbou o pomoc

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35).

Mám jen otázky. Samé otázky. Proč vidím lidi, tam, kde většina vidí divokou zvěř? Proč mě děsí slova žiletkový drát, 4metrový plot, když mnohé, zdá se, uklidňují? Nerozumím tomu, proč nemohou uprchlíci cestovat vlakem, autobusem… , ale nemají jinou možnost než zločinné převaděče? Proč muselo zemřít 71 lidí v jednom voze, a ten kohoto veřejně těší, se cítí jako bojovník za pravdu, jako Jan Hus? Proč se topí lidé ve Středozemním moři?? Lidská srdce zkameněla. Prý kdo ho tam hodil? Proč nejeli autem?   

 Proč si naše vláda, náš ministr vnitra představují AZYL jako vězení uprostřed hlubokých lesů, za které si musí ještě platit. Seberou jim mobil, jediné spojení s blízkými a kasírují 30 000Kč /čtyřčlenná rodina za měsíc….

Strach! Strach z nich?? Strach o ně? Spíše o ně a také mám strach z těch, co mají strach! Čeho všeho jsou schopni… Uprchlíci jsou jim vinni vším, že sbíráme víčka na nemocné děti (kdyby se různí chytráci nepřisáli na zdravotnictví – bylo by peněz dost), že nejsou peníze pro FOD (na mistrovství světa motorek bylo 20 milionů hned), možná i za vedro a sucho (zaplať pánbůh za ně, alespoň nemrzli)…..

 Jaké křesťanské hodnoty chceme hájit nekřesťanským přístupem? Vždyť je to protimluv. Když vymažeme Boha a jeho zákony ze svých srdcí zůstane EGOISTA - sám se svými strachy.

Prý je to naivita. K smíchu. A tak budu raději ostatním k smíchu, než sobě k breku.

Bože, prosím otevři nám  uši, oči a srdce též…..

I já mám obavy z budoucnosti, dovedu si představit možná rizika a je jich hodně, ale

Někdo mě vede za ruku…..    Zpěvník 176