Výročí vydání Protestantského patentu

Před 150 lety vyšel "Protestantský patent" - císařské nařízení č. 41 ř.z.
8.dubna 1861 vydal rakouský císař František Josef zákon o rovnoprávnosti
evangelíků s katolíky. Stalo se to, když padl absolutismus a začal
konstitucionalismus. Pro evangelické církve to znamenalo velké uvolnění v
životě sborovém, církevním, školském i veřejném. Byla umožněna církevní
samospráva, zakládání nových sborů i ve městech a stavění kostelů,
církevních škol, shromažďovací a tisková svoboda,spolková činnost a
zahraniční styky. Náboženské vyznání už nebránilo vstupu do veřejného
života. Styky s cizinou přinášely vzájemné návštěvy, nové myšlenkové proudy,
bohoslovecké studium za hranicemi a také přijímání podpor, zvláště od
Gustav-Adolfského spolku založeného v Německu na pomoc menšinovým církvím.
Britská a zahraniční biblická společnost si otevřela pobočku ve Vídni a v
našich zemích šířila Kralickou bibli za dostupnou cenu. - Rok 1861 měl tedy
dalekosáhlý význam a nemusel by být ve stínu za rokem 1781, kdy Josef II.
vydal známější Toleranční patent.     (Bohuslav Vik)