Blues o holce, která vystřízlivěla

… o knize Renaty Eremiášové – Viky, Viktor a Bůh

Asi se každý z nás už za život setkal s fundamentalistickými proudy křesťanství. Viděli jsme skupinky lidí s kytarami a chrastítky, jak na ulicích hrají dokola tři akordy, chrastí doprovodné rytmy a zpívají: „Ježíš žije a uzdravuje, dělá zázraky, mění lidské životy, Ježíš je pááán…“. Asi jsme je taky slyšeli křičet, jak nás Bůh „strašně“ miluje a že Ježíš je „největší borec“.

Prožitky a emoce, které z těchto tzv. evangelizací přímo sálají, k fundamentalistickým (taktéž charismatickým či letničním) církvím patří. Ba dokonce život těchto církví na nich mnohdy stojí. Pořád se zdůrazňuje působení Ducha svatého. Často se setkáváme s uzdravováním, glosoláliemi (mluvení v jazycích), vítěznými hesly…

Příběh Viky je ztvárnění hořkosladké cesty dívky, která ve velmi podobném společenství žila. V čem byla její cesta hořká? V tom, že velmi dlouhou dobu žila s falešnou představou o Bohu, v které ji její fanatické společenství jenom utvrzovalo. V tom, že se nešťastně zamilovala do kluka, který měl o životě a víře velmi infantilní představy. Měla to nelehké po všech stránkách. I proto, že se u ní občas objevil záblesk rozumu, který jí našeptával, že přeci něco nefunguje správně. A to vnáší spoustu nepříjemných otázek a zmatků do života. Tlačí to na lidskou zodpovědnost, která bývá ták nepříjemná… Sladkou její cestu shledávám v tom, že rostla. Ty otázky, které ji občas vyplouvaly na mysl ji hnaly dál. Navíc v dějové linii příběhu na ně nikdy nebyla sama. A ono to celý nakonec zas nekončí úplně špatně…

Kniha Viky, Viktor a Bůh je prvotina autorky Renaty Eremiášové. Myslím si, že v ní velmi dobře ztvárnila dynamiku vývoje církví, jenž staví na vrtkých základech prožitků a emocí. Viky je, řekl bych, ukázkový exemplář toho, jak člověk postupně střízliví z emoční opilosti a je najdenou vystaven pohledu na reálný svět. Myslím, že exemplárnost románu Viky, Viktor a Bůh je velmi srozumitelná a nese sebou hluboký a autentický náhled do mnohých fundamentalistických společenství. Doporučuji jí všem, kteří chtějí takový náhled získat a do problematiky charismatických křesťanů proniknout.

PS: Upozorňuji, že je velmi důležité přečíst knihu úplně celou i s doslovem předního českého religionisty doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška Th.D.! Velmi dobře uvádí na pravou míru některé nuance, které by mohly při četbě vzniknout.

Poinformovat se více a knihu případně zakoupit je možné v nakladatelství Kalich - http://www.ekalich.cz/produkt/135-Viky-Viktor-a-Buh/index.htm

 

pro časopis Bratrstvo, Kolja Ivaskiv

 

Tags: