Kontakt

Farní sbor  českobratrské církve evangelické

U kalicha 2574/1

796 01 Prostějov

tel. 582 347 798, e-mail: prostejov@evangnet.cz

 

Kazatelské stanice:

Kašíkova 13, 682 01 Vyškov

Lipová 95, 798 45 Suchdol

 

farář: Jan Jun ( tel. 582 347 798, mob. 723 724 694, e-mail: jan.jun@evangnet.cz)

    od 1.8.2019 administruje farář Jan Lukáš z Olomouce mob. 776 029 782,

      

  

kurátor:  Radek Bedřich

 

IČO:  479 19 507

bankovní spojení: 162 282 485/0300