Velikonoční bohoslužby + jarní sborový dopis

Milí členové a přátelé sboru,
přijměte srdečné pozvání na sváteční bohoslužby s večeří Páně!

Velikonoční neděle:

  • 8.30 Vyškov
  • 10.00 Prostějov s online přenosem
  • 17.00 Prostějov

Nedělní bohoslužby se konají v omezeném počtu účastníků. Prosíme, svůj zájem oznamte far. Vystavělovi (pro Prostějov, 775 025 617), nebo Vikovým (pro Vyškov, 739 679 330).

Velikonoční pondělí: 9:00 Lipová v kostele, velký sál. Bude tam sice chladno, ale zároveň dostatek prostoru pro všechny zájemce - ať už z Lipové a okolí, či Prostějova.

V přiloženém psaní naleznete řadu dalších informací:

  • slovo z evangelia, modlitbu
  • zprávu o hospodaření sboru a některých sbírkách
  • aktuálně o pravidelných i nově chystaných setkáních
  • pozvání k velikonočním bohoslužbám

Kromě dopisu můžete nahlédnout také do zpravodaje Jeronýmovy jednoty, celocírkevního fondu určeného na opravy církevních budov.

Srdečně Vás zdraví a dobrý začátek jara přeje

Kamil Vystavěl

Tags: