Na podporu lidských práv v Bělorusku

Zde může číst text veřejné výzvy, kterou 27. ledna vydali nejvyšší představitelé Českobratrské církve evangelické, tzv. Synodní rada.