Betlém podle předškolních dětí

V Betlémě to o prvních Vánocích nejspíš vypadalo takto...

nebo takhle?

anebo třeba takto...

Vytvořili: účastníci předvánočního dětského klubu :-)