Kazatelská stanice Lipová

Kazatelská stanice čce v Lipové

Lipová č. 95,  798 45 Suchdol,

je součástí farního sboru čce v Prostějově , U kalicha 2574/1 

Výbor kazatelské stranice: Věra Růžičková (tel. 608150565), Lydie Trumpešová (člen staršovstva), Karolína Romášková (náhradník starovstva).

 

Bohoslužby:  každou neděli v 8. hod.,

biblická hodina  čtrnáctidenně během  října-května

Závěrečná biblická hodina u Růžičků (květen 2011, s br. vikářem Zdeňkem Píšťkem, vlevo nejstarší členka sboru Cecilie Růžičková, nar. 1913)

Sborový den v Lipové (červen 2009)

Kázání k 30.výročí svobody

Nebát se být menšinou

„Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte“ 1 Pt 2,17

Je to dopis plný naděje, z něhož jsme právě četli.

Zajímavé je, komu je adresován: „ Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteřé přebývají jako cizinci v diaspoře“

Tedy. je adresován církvi (to jsou ti vyvolení, klidně ale můžeme přeložit: vyvolaní – k určitému úkolu, cíli),

která žije jako cizinci v diaspoře (tzn.v rozptýlení, jako menšina).

Jednou u rybníka (kázání na J 5,1nn, 25.9.2011)

Janovo evangelium, 5. kapitola, 1-17

              Představme si ten obraz: haly kolem rybníka, naplněné nemocnými a pak voda v rybníce, která čas od času začne vřít a díky tomu je snad možné, aby ten, kdo do rybníka první vkročí, byl uzdraven.

Být uzdraven. Zdraví. Téma, které je pro každého člověka důležité, možná centrální. Co všechno je člověk ochotný podstoupit kvůli zdraví!

Stránky