Kazatelská stanice Lipová

Kazatelská stanice čce v Lipové

Lipová č. 95,  798 45 Suchdol,

je součástí farního sboru čce v Prostějově , U kalicha 2574/1 

Výbor kazatelské stranice: Věra Růžičková (tel. 608150565), Lydie Trumpešová (člen staršovstva), Karolína Romášková (náhradník starovstva).

 

Bohoslužby:  každou neděli v 8. hod.,

biblická hodina  čtrnáctidenně během  října-května

Závěrečná biblická hodina u Růžičků (květen 2011, s br. vikářem Zdeňkem Píšťkem, vlevo nejstarší členka sboru Cecilie Růžičková, nar. 1913)

Sborový den v Lipové (červen 2009)

Kázání k 30.výročí svobody

Dotkni se ran

Dotkni se ran

Biblický text:  ev. podle Jana  20,24-29

                Co to bylo za člověka, ten učedník Tomáš?  Nevěřící Tomáš. Říká: dokud neuvidím, dokud si nesáhnui, neuvěřím.  Tak častý problém dnešního člověka! Tomáš má ještě k tomu přízvisko Didymos, tzn. dvojče. Tomáš je nám tolik, tolik podobný, snad každý z nás se alespoň tu a  tam v něm vidíme: dokud neuvidím, nesáhnu si, neuvěřím.

Pokušení moci

Pokušení moci

Biblický text: Matouš 20,17-28

                Ježíš se svými učedníky hovoří  o své cestě na kříž předem. V každém synoptickém evangeliu najdeme celkem tři předpovědi utrpení. „Jdeme do Jeruzaléma, Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům, odosudí ho na smrt, vydají jej pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali a ukřižovali.  Třetího nne bude vzkříšen“.

Stránky