Domácí bohoslužba 8.11.2020 a další informace

Milí přátelé v Kristu,
zde je dokument pro Vaši domácí bohoslužbu. Dále čtěte několik informací:

  • Staršovstvo sboru žádá, abyste pamatovali na finanční podporu našeho sboru. Přispět můžete na sborový účet 162 282 485 / 0300, nebo např. tak, že svůj dar vložíte do obálky, kterou po skončení omezení vezmete s sebou na bohoslužbu. Děkujeme!
  • Diakonie ČCE - středisko Rolnička Vám nabízí výrobky ze své chráněné dílny - vizte přiložený plakát. Nákupem podpoříte činnost Rolničky. Uděláme hromadnou objednávku za celý prostějovský sbor. Do 22. listopadu pište prosím, oč máte zájem, na email kamil.vystavel@evangnet.cz.
  • Budete-li mít zájem o připojení k online biblické hodině, kontaktujte faráře.

Přeji Vám pokojný čas!
Kamil Vystavěl